Man bruger herpothern varmestift ved forkølelsessår.

FAQ

Hyppigt stillede spørgsmål om herpotherm®

Hvad er herpotherm®?

herpotherm® er et medicinsk udstyr "Made in Germany", som ved hjælp af koncentreret varme og ved rettidig brug kan forhindre herpesblærer helt og holdent. Det medicinske udstyr er kompakt og kan tages med overalt, så det til enhver tid er klart til brug.

Hvem må bruge herpotherm®?

herpotherm® virker udelukkende ved hjælp af koncentreret varme og er dermed helt fri for kemiske stoffer. herpotherm® er også egnet til gravide, allergikere og børn*.

Ved anvendelse til børn* skal man være opmærksom på, at børns hud er mere smertefølsom end voksnes. Det anbefales at fortælle børnene før behandlingen, at den varme, der genereres af herpotherm®, kan føles ubehagelig et kort øjeblik.

*Til selvanvendelse fra 12 års-alderen

Findes der nogen risikogrupper, som f.eks. gravide eller allergikere, som ikke må bruge herpotherm®?

For gravide og allergikere er der ingen begrænsning i anvendelsen, da herpotherm® er helt kemikaliefri og kun virker rent fysisk med koncentreret varme.

herpotherm® må ikke benyttes på eller i nærheden af

 

 1. øjne eller øjenlåg
 2. slimhinder
 3. åbne sår, skadet hud (f.eks. brstede vabler)
 4. skoldning eller forbrænding af huden
 5. forfrysning af huden
 6. kendt forhøjet algesi (forhøjet smertefølsomhed) ved Small-Fibre-neuropati, allodyni, hyperalgesi
 7. Tumorer og ondartede hudforandringer
 8. Personen med kendt begrænset smerte- og temperaturfølsomhed.

Der er ingen kendte bivirkninger ved brug af herpotherm® hos epileptikere eller personer med pacemaker.

Hvordan fungerer herpotherm®?

herpotherm® bruges til lokal behandling af ledsagende symptomer på herpes som brænden, kriblen, kløe eller spændinger. herpotherm® virker ved hjælp af lokal thermoterapi. Det antages, at varmepåvirkningen omkring 51 °C har en positiv indvirkning på udskillelsen af histamin og kroppens egne enzymer og dermed dæmper betændelsesreaktionen.

herpotherm® kan helt forhindre dannelse af herpesblærer ved rettidig anvendelse. Hvis herpesbærer alligevel skulle bryde ud, kan behandlingen med herpotherm® reducere styrken af symptomerne eller få dem til at klinge tidligere af end med cremer, der indeholder Aciclovir*

* Wohlrab J, et al., Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology 2013, 6:263-271

Hvornår skal jeg bruge herpotherm®?

Behandlingen af forkølelsessår bør ske hurtigst muligt efter, at de første symptomer på herpes som brænden, kriblen, kløe eller spændinger mærkes. Disse indfinder sig i de fleste tilfælde, før der opstår dannelse af herpesblærer.

Hvordan skal jeg bruge herpotherm®?

Anvendelsen af herpotherm® er meget enkel:

 1. Tag beskyttelseshætten af apparatet. Anbring apparatet med den keramiske kontaktflade på det berørte hudområde og tryk den let mod huden.
 2. Aktiver trykknappen. Den keramiske kontaktflade opvarmes til en temperatur på ca. 51 °C. Så snart denne temperatur er nået, tændes en LED. LED'en slukkes, når apparatet automatisk afbrydes efter 3 sekunders brug. I begyndelsen af opvarmningsfasen og ved slutningen af behandlingen høres desuden et akustisk signal.
 3. Sæt beskyttelseshætten på apparatet igen.

Ved vedvarende eller gentagne symptomer kan man behandle flere gange på samme sted på huden. Hold dog en behandlingspause på mindst 2 minutter mellem hver anvendelse. Et maksimalt antal på 5 anvendelser pr. time på samme sted på huden må ikke overskrides.

Kan jeg dele herpotherm® med andre mennesker?

For at undgå overførsel af virus og af hygiejniske grunde må herpotherm® altid kun benyttes af en enkelt person.

Apparatets keramiske kontaktflade kan problemfrit rengøres med en almindelig spritdesinfektionsserviet, alle andre ydre flader rengøres for eksempel med en ren klud (må ikke bruges drivvåd og ikke rengøres i vand/væske).

Kan herpotherm® helbrede herpes?

Infektion med herpes simplex-virus kan ikke fjernes. Herpes er en virussygdom, der fremkaldes af Herpes simplex-virus. Overførslen sker via en dråbeinfektion, ved direkte kontakt eller som berøringsinfektion.

Er der nogen bivirkninger ved brug af herpotherm®?

Alt efter følsomhed kan behandlingstemperaturen opfattes som ubehagelig. Hos følsomme personer kan der forekomme en kortvarig rødme af huden efter brugen. I mere sjældne tilfælde kan der komme en hudirritation hos brugere med en følsom hudtype. herpotherm® virker udelukkende ved hjælp af koncentreret varme og er dermed helt fri for kemiske stoffer. Hudskader er ved korrekt anvendelse udelukket på grund af den kortvarige behandling på kun 3 sekunder.

Findes der dermatologiske tests af herpotherm®'s virkning?

Ja, dermatologiske tests har vist, at opståen af herpesblærer kan forhindres ved rettidig behandling med herpotherm®. Ved senere anvendelse af herpotherm® beskrives et lettere forløb eller en tidligere heling.*

*Wohlrab J, et al., Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology 2013, 6:263-271.

Hvad medfølger ved levering?

Ved levering medfølger det medicinske udstyr herpotherm® samt et 3 V batteri Ultra CR2, der kræves til drift af udstyret.

Hvor længe holder batterierne, og hvordan kan jeg skifte dem?

Det medfølgende 3 V Ultra CR2 batteri holder til cirka 100 anvendelser og kan udskiftes ved behov.

Ved batteriskift skal beskyttelseshætten og batterilåget fjernes, og sættes på igen, når batterierne er lagt i (se billede). Ved påsætning af batterilåget skal man være opmærksom på, at herpotherm®-logoet og den flade kant på batterilåget vender samme vej, så kabinettet kan lukkes rigtigt.

Nødvendigt batteriskift vises ved, at LED'en blinker, og det akustiske signal høres 3 gange.

Brug ikke genopladelige batterier.