KOLOFON

mibeTec GmbH

Münchener Straße 15
06796 Brehna
Tyskland
Tlf.: +49 (0) 800/162 35 09
Fax: +49 34954 247-27179

E-Mail: contact.mibetec@dermapharm.com
www.dermapharm.de

Juridisk form: GmbH
Virksomhedens hovedsæde: Sandersdorf-Brehna
Amtsgericht (byretten) Stendal HRB 25027
Administrerende direktører: Dr. Hans-Georg Feldmeier, Yvonne Hauck

Ansvarsfraskrivelse
mibeTec GmbH har sammensat de informationer, der findes på denne webside, efter vores bedste overbevisning, med professionel omhu og baseret på interne og eksterne kilder. Indholdet af vores internetside har udelukkende til formål at informere. Informationerne er på ingen måde en erstatning for professionel rådgivning eller behandling. Dersom du har eller tror, du har et eller andet sundhedsproblem, bør du derfor henvende dig til din læge. Indholdet af www.herpotherm.eu må og kan ikke anvendes til selv at stille diagnoser eller vælge behandlingsmetoder

Hverken mibeTec GmbH eller andre, der er involveret i fremstilling, udformning og tilgængeliggørelse af www.herpotherm.eu hæfter for direkte eller indirekte skader, følgeskader eller andre skader som følge af besøg, anvendelse eller manglende anvendelsesmuligheder af www.herpotherm.eu samt som følge af fejl eller udeladelser i indholdet.

Tilladelse til udnyttelse
Samtlige informationer, dokumenter og billeder, der offentliggøres på denne webside er eneejet af mibeTec GmbH. Tilladelse til anvendelse af dem sker med forbehold for, at copyright-bemærkningen fremgår på alle kopier, at anvendelsen af informationerne udelukkende sker til personlige formål og ikke er genstand for nogen kommerciel udnyttelse, at informationerne ikke på nogen måde ændres, og at samtlige billeder på websiden udelukkende anvendes sammen med den tilhørende tekst.

Intellektuel ejendom
Alle produktnavne, der er skrevet med store bogstaver eller på anden måde er markeret på denne webside, er mærker tilhørende mibeTec GmbH, dennes datterselskaber og de dermed forbundne virksomheder, Ikke tilladt anvendelse eller misbrug af disse mærker eller andre materialer er udtrykkeligt forbudt og udgør en overtrædelse af copyright, varemærkerettigheder og andre beskyttelsesrettigheder.

Informationer afgivet af dig
Brugeren af websiden er i fuldt omfang ansvarlig for alle informationer, som han sender til mibeTec med hensyn til indhold og korrekthed samt for ikke at overtræde tredjeparts rettigheder. Brugeren er indforstået med, at mibeTec gemmer disse informationer og benytter dem til statistiske vurderinger eller andre nævnte forretningsmæssige formål, såfremt det ikke drejer sig om personrelaterede data, der via fast gemte data eller brugsdata baseret på § 5 og 6 i TDDSG (den tyske persondatalov på teleområdet). mibeTec GmbH er især berettiget til at udnytte indholdet i sådanne meddelelser, herunder idéer, opfindelser, koncepter, teknikker eller knowhow til ethvert formål, herunder udvikling, fremstilling og/eller markedsføring af produkter eller tjenester og reproducere disse informationer og uindskrænket gøre dem tilgængelige for tredjepart.

Billeddokumentation
kupicoo/iStock.com, rawpixel.com/shutterstock.com

Koncept, design og gennemførelse