Disclaimer

Laatst gewijzigd op: 05-04-2022 08:51

mibeTec GmbH

Münchener Straße 15
06796 Brehna
Duitsland

E-Mail: contact.mibetec@dermapharm.com
Tel.: +49 (0) 800/162 35 09
Fax: +49 (0) 34954 247-27179
www.dermapharm.de

rechtsvorm: GmbH
hoofdkantoor: Sandersdorf-Brehna
Stendal Local Court HRB 25027

Management: Dr. Hans-Georg Feldmeier, Yvonne Hauck

Uitsluiting aansprakelijkheid

mibeTec GmbH heeft de informatie, die u op deze website vindt, uit interne en externe bronnen, na beste weten en proffesionele zorgvuldigheid samengesteld. De inhoud van ons internet optreden dient puur informatief. De informatie is in geen geval een vervanging voor advies of behandeling door een beroepsbeoefenaar in de geneeskunde.

Als u gezondheidsproblemen heeft of denkt dat u er één heeft, neem dan contact op met uw arts. De inhoud van www.herpotherm.com kan en mag niet worden gebruikt voor de zelfstandig vaststelling van diagnoses of voor de selectie van behandelingsmethoden.

Noch mibeTec GmbH als ook andere partijen die betrokken zijn bij samenstelling, vormgeving en bereidstelling van www.herpotherm.com zijn aansprakelijk voor directe schade, indirecte schade en gevolgschaden of andere schade vormen, op grond van uw bezoek aan de pagina, het gebruik of gebrek aan gebruik van www.herpotherm.com en als gevolg van fouten of weglatingen in de inhoud.

Overdracht van gebruik

Alle informatie, documenten en illustraties die op deze website zijn gepubliceerd, zijn het exclusieve eigendom van mibeTec GmbH. Toestemming om ze te gebruiken is afhankelijk van de auteursrechtelijke kennisgeving die op alle kopieën wordt gemaakt, gebruik van de informatie is uitsluitend voor persoonlijke doeleinden en niet voor commercieel gebruik, de informatie mag op geen enkele wijze verandert wordt en alle afbeeldingen van de website mogen alleen samen met de bijbehorende tekst worden gebruikt.

Geestelijk eigendom

Alle produktnamen, in hoofdletters geschreven of op andere wijze in deze website gekentekend, zijn merken van mibeTec GmbH en/of van dochternondernemingen en de verbonden onderneming. Het niet geautoriseerd gebruik of misbruik van diese merken of andere materialen is uitdrukkelijk verboden en is daarmee een schending van auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten.

Van u ter beschikking gestelde informatie

De gebruiker van de website is in volle omvang voor alle informatie, die er aan mibeTec GmbH gestuurd wordt, in termen van inhoud en nauwkeurigheid verantwoordelijk, ook is zij verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de rechten van derden niet worden geschonden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat mibeTec GmbH deze informatie opslaat en gebruikt voor statistische of andere benoemde zakelijke doeleinden, voor zover het geen persoonlijke gegevens betreft, die over bestandsdata of gebruiksdata in de zin van paragraaf 5 en 6 van TDDSG uit gaan. mibeTec GmbH is in het bijzonder bevoegd de inhoud dergelijke mededelingen, inclusief ideeën, uitvindingen, concepten, techniek of know how, dat daarin verkregen is, voor ieder doel te gebruiken, inclusief ontwikkeling, produceren en/of in de markt brengen van producten of service en de informatie te reproduceren en onbeperkt aan derde partijen ter beschikking te stellen. De van u ter beschikking gestelde informatie wordt op basis van DS-GVO gehandhaafd. Voor meer details kijkt u op Data bescherming richtlijnen.

Foto eigendomen

iStock: Geber86, gilaxia, jacoblund, Jasmina 007, Maridav
getty: laflor, Westend 61