De herpotherm warmtestift wordt gebruikt bij een koortslip.

FAQ – Veel gestelde vragen over herpotherm®

Wat is herpotherm®?

Wat is herpotherm®?

herpotherm® is een medisch hulpmiddel “Made in Germany”, dat door middel van geconcentreerde warmte bij tijdig gebruik de vorming van koortslipblaasjes kan voorkomen. Het is een compact medisch hulpmiddel, dat altijd gemakkelijk mee te nemen is, zodat het altijd en overal gebruikt kan worden.

Wie mag herpotherm® gebruiken?

herpotherm® werkt uitsluitend met geconcentreerde warmte en is daardoor volledig vrij van chemische stoffen. herpotherm® is ook geschikt voor zwangere vrouwen, mensen met een allergie en kinderen*.

Bij gebruik bij kinderen* moet erop worden gelet dat de huid van kinderen gevoeliger voor pijn is dan die van volwassenen. Het is raadzaam kinderen er voor de behandeling op te wijzen dat de door herpotherm® ontwikkelde warmte eventjes als onprettig kan worden ervaren.

*Zelfstandig gebruik vanaf 12 jaar

Zijn er risicogroepen, zoals bijv. zwangere vrouwen of mensen met een allergie, die herpotherm® niet mogen gebruiken?

Voor zwangere vrouwen en mensen met een allergie zijn er geen gebruiksbeperkingen, omdat herpotherm® volledig vrij is van chemische stoffen en puur fysisch werkt met geconcentreerde warmte.

herpotherm® mag niet gebruikt worden bij/op

 1. ogen en oogleden
 2. slijmvliezen
 3. open wonden, gewonde huid (bijv. open blaasjes)
 4. verbrande huid
 5. bevroren huid
 6. bekende verhoogde algesie (verhoogd pijngevoel) bij small-fibre-neuropathie, allodynie, hyperalgesie
 7. tumoren en kwaadaardige veranderingen van de huid
 8. personen met een bekende beperking van het pijn- en temperatuurgevoel.

Er zijn geen bijwerkingen bekend bij gebruik van herpotherm® door mensen die aan epilepsie lijden of door dragers van een pacemaker.

Hoe werkt herpotherm®?

herpotherm® dient voor de plaatselijke behandeling van de symptomen die gepaard gaan met een koortslip, zoals een branderig gevoel, tintelingen, jeuk of huidspanning. herpotherm® werkt door middel van lokale warmtetherapie. Vermoed wordt dat de warmte-inwerking in het gebied rond 51°C de afgifte van histamine en lichaamseigen enzymen positief beïnvloedt en daardoor de ontstekingsreactie dempt.

herpotherm® kan bij tijdig gebruik de vorming van koortslipblaasjes volledig voorkomen. Als het toch een keer tot een uitbraak van koortslipblaasjes komt, kan de behandeling met herpotherm® de ernst van de symptomen verminderen of deze sneller laten verdwijnen dan crèmes die aciclovir bevatten*

* Wohlrab J, et al., Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology 2013, 6:263-271

Wanneer moet ik herpotherm® gebruiken?

Met de behandeling van een koortslip moet zo snel mogelijk na het optreden van de eerste symptomen, zoals een branderig gevoel, tintelingen, jeuk of huidspanning, worden begonnen. Die beginnen meestal al voordat het tot de vorming van koortslipblaasjes komt.

Hoe moet ik herpotherm® gebruiken?

herpotherm® kan heel eenvoudig worden toegepast:

 1. Verwijder de beschermdop van het apparaat. Plaats het keramische contactvlak van het apparaat op het desbetreffende gedeelte van de huid en oefen lichte druk uit.
 2. Druk de drukknop in. Het keramische contactvlak wordt opgewarmd tot een temperatuur van ca. 51°C. Zodra die temperatuur is bereikt, gaat er een led branden. Dit ledlampje gaat uit als het apparaat na de gebruiksduur van 3 seconden automatisch wordt uitgeschakeld. Aan het begin van de opwarmfase en aan het eind van de behandeling klinkt bovendien een geluidssignaal.
 3. Doe de beschermdop weer op het apparaat.

Als de symptomen blijven voortduren of opnieuw optreden, kan dezelfde plek van de huid meerdere keren worden behandeld. Zorg tussen de behandelingen voor een pauze van minimaal 2 minuten. Het maximum van 5 toepassingen per uur op dezelfde plaats mag niet worden overschreden.

Kan ik herpotherm® met anderen delen?

Om overdracht van virussen te vermijden en om hygiënische redenen mag de herpotherm® maar door één persoon worden gebruikt.

Het keramische contactvlak van het apparaat kan zonder problemen worden gereinigd met een in de handel verkrijgbaar alcoholisch desinfectiedoekje. Alle andere uitwendige oppervlakken kunnen bijvoorbeeld worden gereinigd met een schone doek (niet druipnat aanbrengen, niet in water/vloeistoffen reinigen).

Kan herpotherm® een koortslip genezen?

Een infectie met het herpessimplexvirus kan niet ongedaan worden gemaakt. Een koortslip is een virusziekte die wordt veroorzaakt door het herpessimplexvirus. De overdracht vindt plaats door druppelinfectie, direct contact of smeerinfectie.

Zijn er bijwerkingen bij het gebruik van herpotherm®

Al naar gelang hoe gevoelig iemand is, kan de behandeltemperatuur als onprettig worden ervaren. Bij gevoelige personen kan de huid na toepassing gedurende korte tijd rood kleuren. In zeldzame gevallen kan bij gebruikers met een gevoelig huidtype huidirritatie optreden. herpotherm® werkt uitsluitend door middel van geconcentreerde warmte en is daardoor volledig vrij van chemische stoffen. Bij correct gebruik zijn huidbeschadigingen vanwege de korte behandelduur van 3 seconden uitgesloten.

Zijn er dermatologische tests van het effect van herpotherm®?

Ja, dermatologische tests hebben aangetoond dat bij tijdig gebruik van herpotherm® het ontstaan van koortslipblaasjes voorkomen kan worden. Bij later gebruik van herpotherm® is een milder verloop dan wel een snellere genezing gerapporteerd.*

* Wohlrab J, et al., Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology 2013, 6:263-271.

Wat is er bij de levering inbegrepen?

In de leveromvang inbegrepen zijn het medische hulpmiddel herpotherm® en een 3V-batterij Ultra CR2, die nodig is om het apparaat te kunnen gebruiken.

In de leveromvang inbegrepen zijn het medische hulpmiddel herpotherm® en een 3V-batterij Ultra CR2, die nodig is om het apparaat te kunnen gebruiken.

Op de meegeleverde 3V-batterij Ultra CR2 kan het apparaat circa 100 keer worden gebruikt. De batterij kan indien nodig vervangen worden.

Voor het vervangen van de batterij moeten de beschermdop en het batterijdeksel verwijderd en na het plaatsen van de batterij weer aangebracht worden (zie afbeelding). Bij het plaatsen van het batterijdeksel moet erop worden gelet dat het logo herpotherm® en de afgevlakte rand van het batterijdeksel dezelfde oriëntatie hebben om de behuizing goed te kunnen sluiten.

Als de batterij moet worden vervangen, wordt dit aangegeven doordat de led 3 keer knippert en het geluidssignaal 3 keer te horen is.

Gebruik geen accu's (oplaadbare batterijen).