Mężczyzna używa sztyftu rozgrzewającego herpotherm przeciwko opryszczce wargowej.

stopka redakcyjna

mibeTec GmbH

Münchener Straße 15
06796 Brehna
Niemcy

E-mail: contact.mibetec@dermapharm.com
Tel.: +49 (0) 800/162 35 09
Faks: +49 (0) 34954/247 271 79
www.dermapharm.de

Forma prawna: GmbH
Siedziba spółki: Sandersdorf-Brehna
Sąd rejonowy Stendal: HRB 25027

Dyrektorzy zarządzający: Dr Hans-Georg Feldmeier, Yvonne Hauck

NIP: DE 315340376

Odpowiedzialny merytorycznie na podstawie § 6 MDStV: Yvonne Hauck

Wyłączenie odpowiedzialności

Firma mibeTec GmbH zebrała informacje zawarte na tej stronie internetowej ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem oraz z zachowaniem należytej staranności zawodowej. Zawartość niniejszej strony internetowej służy wyłącznie do celów informacyjnych. Informacje nie zastępują w żadnym razie poradnictwa lub leczenia udzielanego przez osobę należącą do personelu medycznego. W razie wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia jakichkolwiek problemów zdrowotnych należy skontaktować się z lekarzem. Zawartość strony internetowej herpotherm.com/pl nie może być wykorzystywana do samodzielnego stawiania diagnozy lub dokonywania wyboru metod leczenia.

Ani firma mibeTec GmbH, ani inne podmioty zaangażowane w tworzenie, projektowanie i udostępnianie strony internetowej herpotherm.com/pl nie ponoszą odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, szkody pośrednie, szkody następcze ani inne szkody wynikające z odwiedzin, korzystania lub braku możliwości korzystania ze strony internetowej herpotherm.com/pl lub wskutek błędów lub pominięć w treściach.

 

Przekazanie w użytkowanie

Wszelkie informacje, dokumenty i ilustracje opublikowane na niniejszej stronie internetowej są wyłączną własnością firmy mibeTec GmbH. Zezwolenie na ich wykorzystanie jest udzielane pod warunkiem, że na wszystkich kopiach pojawia się informacja o prawach autorskich, wykorzystanie informacji służy wyłącznie celom osobistym i nie ma miejsca ich wykorzystanie komercyjne, informacje nie są w żaden sposób modyfikowane oraz wszystkie ilustracje na stronie internetowej są wykorzystywane wyłącznie w połączeniu z towarzyszącym im tekstem.

 

Własność intelektualna

Wszystkie nazwy produktów, zapisane wielką literą lub oznaczone w inny sposób na niniejszej stronie internetowej, są znakami towarowymi firmy mibeTec GmbH, jej spółek zależnych i stowarzyszonych. Nieuprawnione użycie lub niewłaściwe użycie tych znaków towarowych lub innych materiałów jest wyraźnie zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich, praw do znaków towarowych i innych praw ochronnych.

 

Informacje udostępniane przez użytkownika

Użytkownik niniejszej strony internetowej ponosi pełną odpowiedzialność za treść i prawidłowość wszystkich informacji przesyłanych przez niego do firmy mibeTec GmbH oraz za zapewnienie, że prawa osób trzecich nie są naruszane. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie tych informacji przez firmę mibeTEc GmbH oraz wykorzystywanie ich do analiz statystycznych i innych wyznaczonych celów handlowych, o ile nie są to dane osobowe, wykraczające poza dane podstawowe lub dane użytkowe w rozumieniu § 5 § 6 TDDSG (ustawa o ochronie danych w usługach telekomunikacyjnych). W szczególności firma mibeTec GmbH jest uprawniona do wykorzystywania treści przekazanych wiadomości, w tym zawartych w nich pomysłów, wynalazków, koncepcji, technik i wiedzy użytkowej, do wszystkich celów, łącznie z opracowywaniem, wytwarzaniem i/lub sprzedażą produktów lub usług,a także do powielania tych informacji i nieograniczonego udostępniania ich osobom trzecim. 

Informacje udostępnione przez użytkownika będą traktowane zgodnie z przepisami RODO. Więcej informacji znajduje się w naszych wytycznych ochrony danych.